Ledeninformatie

Fotogroep Meppel = FGM
FGM heeft ongeveer 20 leden
Bijeenkomsten vinden plaats, om de week op donderdagavond
In schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten

Er wordt gewerkt met een programma. Een aantal dagen voor de bijeenkomst wordt een herinnering verzonden per e-mail
Lidmaatschap FGM = ook lidmaatschap van de Fotobond http://fotobond.nl/
FGM = ook lid van de Fotobond afdeling Drenthe = afd. 03 http://www.fotobonddrenthe.nl/
Ongeveer 4x per jaar krijg je het tijdschrift “In Beeld” thuisgestuurd.(= van fotobond)
Contributie € 75,– per jaar (incl. afdracht fotobond van € 22,00)

Organisatie FGM

Bestuur : vergadert om de 8 weken
Activiteitencommissie: stelt het programma voor de bijeenkomsten samen
Tentoonstellingscommissie: bereidt exposities en wedstrijden van de fotobond voor

Programmaonderdelen van de bijeenkomsten

De ketting = is rode draad van de bijeenkomsten = foto-estafette
Fotobespreken
Sprekers, ongeveer 2 per jaar
Interne wedstrijd, ongeveer 2 per jaar
Eindejaarsborrel + fotograferen bij nacht
Zomer-afsluiting + fotograferen op locatie
Foto-opdrachten
Wedstrijden

FMDV = fotomanifestatie Drenthe en Vechtdal, 1 keer per twee jaar met een expositie, in de tussen liggende jaren allen digitaal
Bondsfotowedstrijd, 1 keer per jaar
Diverse wedstrijden, zie o.a. website fotobond

Lid worden

Je mag vrijblijvend 3 avonden bijwonen
Vóór jouw 3e bijeenkomst stuur je een aantal 10 foto’s naar secretaris@fotogroepmeppel.nl
Na afloop van de laatste avond is er een gesprek met 2 van de leden waarbij je samen met hen de aangeleverde foto’s bespreekt