Over FGM

Fotogroep Meppel (FGM) is opgericht op 21 februari 1955 en is een groep van  enthousiaste fotografen.

Ons doel is het creatieve en technische niveau van de leden te verhogen.
In de periode september-juni komen wij op de donderdagavond om de week bij elkaar.
Onze bijeenkomsten worden gehouden in buurtcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1A, 7942 CW Meppel.

Fotogroep Meppel is een actieve fotogroep, met regelmatige bijeenkomsten en activiteiten.

Fotobespreken: speerpunt van FGM is het bespreken van foto’s van individuele leden en van bekende fotografen.
Door het analyseren van de foto’s leren we niet alleen om beter naar foto’s te kijken, maar ook de kwaliteit van onze foto’s te verbeteren.
Voor het fotobespreken maken we gebruik van een blauwdruk van de Fotobond.

Gastspreker: een aantal keren per jaar wordt een spreker uitgenodigd om een bepaald thema in de fotografie toe te lichten.
Soms wordt hierbij een opdracht gegeven, die op een andere bijeenkomst besproken wordt.
Thema’s van de afgelopen tijd zijn o.a.: beeldtaal, straatfotografie, portretfotografie, natuurfotografie.

Opdrachten en thema’s: Regelmatig werken we rondom een thema of opdracht.

Excursies: een aantal keren per jaar wordt er een excursie georganiseerd naar een fotografisch interessante locatie.

Foto-ketting: een estafette waarin leden om de beurt foto’s maken aan de hand van een thema.
Elke foto is een reactie op de voorgaande foto.

Wedstrijden: regelmatig worden er interne fotowedstrijden gehouden. Daarnaast wordt de deelname aan externe wedstrijden gestimuleerd.

Onze privacyverklaring is hier te vinden. Op verzoek kunnen foto’s van geportretteerden verwijderd worden.