Gebouwen en kunstwerken

Einte Elsinga

De Auteurswet 1912 stelt dat er auteursrecht rust op kunstwerken zoals tekeningen en schilderijen, maar ook op beeldhouwwerken, bouwwerken en “plastische werken”.
Een origineel ontworpen flatgebouw is dus ook auteursrechtelijk beschermd.

Beschermde werken mogen niet worden nagemaakt. Dat betekent dat bijvoorbeeld het fotograferen, naschilderen of natekenen van kunst niet zomaar toegestaan is.
Voor een kopie voor strikt eigen oefening, studie of gebruik kent de wet een uitzondering, maar het verkopen van reproducties van beschermde kunst is niet toegestaan.

In de openbare ruimte mogen bouwwerken en beeldhouwwerken zoals het zich daar bevindt gefotografeerd worden.
Een close-up zonder zijn omgeving mag echter niet gebruikt worden anders dan voor eigen gebruik of in huiselijke kring.