exposant Pieter Schreuders

Het thema van de herfstopdracht van 2019 was ‘Plastic’.
Pieter bezocht het recyclingbedrijf RENEWI in de ge-
meente Hoogeveen waar veel afval uit o.a. de gemeente
Meppel wordt verwerkt. Hij fotografeerde dit proces. De
wijze waarop het herbruikbare plastic wellicht “onbedoeld”
werd gepresenteerd viel hem vooral op. Hij heeft dit in een
serie van drie foto’s samengevat.