exposant Einte Elsinga

EinteElsinga fotografeert al sinds de middelbare school.
In de jaren ‘70 en ‘80 was fotograferen met film normaal.
Naast analoog maakt Einte ook
foto’s met een digitale camera. De twee onderstaande  foto’s zijn gemaakt met een gaatjescamera
(een camera zonder lens – in het engels: Pinhole). Deze camera
werkt volgens het principe van de camera-obscura. Een statief
is bij een dergelijke opname onmisbaar. Hij gebruikt een eenvou-
dige houten pinholecamera. De maat van het gaatje (de pinhole)
is 0.3 mm en de belichtingstijd ligt tussen de 2 en 6 seconden.
De film is door hemzelf ontwikkeld en daarna is van het negatief
een contactafdruk gemaakt. Bij deze manier van werken wordt
het negatief op het fotopapier gelegd en daar doorheen met wit
licht belicht. De hier geëxposeerde foto’s zijn op deze manier
ontwikkeld.