Bonds Fotowerdtrijd 2020


Bonds Foto Wedstijd 2020

• Dit is een wedstrijd voor fotoclubs aangesloten bij de Fotobond.
• Je moet via de club ( FGM) lid zijn van de Fotobond.
• Er worden tien foto’s van verschillende makers ingestuurd.
• Per club mogen per lid max. twee foto’s worden ingezonden.
• Er worden prints én digitale bestanden ingestuurd.
Er wordt vanaf de prints gejureerd, de digitale bestanden worden gebruikt voor publicatie in ‘Fotobond in Beeld’ en op de website.

Foto’s van de inzending worden individueel beoordeeld.

Eerder ingezonden foto’s voor Foto Online, Foto Nationaal of Foto Documentair mogen deel uitmaken van de clubinzending.
Met eenzelfde foto mag een lid maar één keer meedoen aan de bondsfotowedstrijd.

Er is geen verplicht thema of onderwerp
Het mogen zwart/wit- en/of kleurenfoto’s zijn. Andere expressievormen worden niet
toegestaan.

Het formaat van de foto’s is vrij, met dien verstande, dat de inzending
een buitenmaat van 40 x 50 cm moet hebben.
De foto dient te zijn aangebracht op stevig materiaal dat maximaal 5 mm dik mag zijn.
(Het gebruik van een passe-partout is geen voorwaarde)

De fotobespreking zal worden gehouden op 29 maart 2020.
Cultureel Centrum d’n Bogerd,
6651 KH, van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten

*)Auteursrecht
Fotografen die een foto willen inzenden dienen te beschikken over het auteursrecht van die inzending. De foto moet een eigen intellectuele schepping zijn, die met een origineel of creatief karakter is gemaakt en waarvan het auteursrecht niet is overgedragen.
Als bijvoorbeeld een portret in opdracht is gemaakt, dient u te beschikken over de toestemming van de geportretteerde. Zo ook als de afgebeelde persoon een redelijk belang – bijv. een privacy- of financieel belang heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Indien minderjarigen herkenbaar in beeld zijn gebracht, dient de fotograaf toestemming van de betreffende ouders te hebben voor publicatie.
=
Voor een uitgebreide toelichting zie het Infobulletin 2011 “auteursrecht en portretrecht voor de amateurfotograaf” BNFAV, Taakgroep Bestuurlijke Ondersteuning, in het bijzonder blz. 13 (Expositie) en 14 (wedstrijden). Dit document is te vinden op https://fotobond.nl/over-fotobond/veelgesteldevragen/ Leden: Auteursrecht, downloads.